Pakiet indywidualnych usług konserwatora dla Mieszkańców

Od maja obsługę techniczną nieruchomości przejmuje firma Moosen.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w serwisie www.e-kartoteka.pl w zakładce Tablica Ogłoszeń dostępny jest cennik usług konserwatora dla Mieszkańców indywidualnych lokali. W celu umówienia wizyty konserwatora w lokalu prosimy o bezpośredni kontakt z Moosen pod numerem 791 093 679 lub drogą mailową na adres ostojawilanow@moosen.pl.

Jednocześnie informujemy, że Moosen zapewnił dla Mieszkańców Osiedla Ostoja Wilanów zestaw narzędzi, które po uprzedniej rezerwacji można wypożyczyć. Kontakt bezpośrednio z Moosen pod numerem 791 093 679 lub drogą mailową na adres ostojawilanow@moosen.pl.

Jednocześnie informujemy, że od 1 maja Pan Dariusz Potrzebowski nie będzie współpracował ze Wspólnotą w zakresie konserwacji. Wszelkie prace zlecane przez Mieszkańców będzie wykonywał na własny rachunek i odpowiedzialność

Zmiana firm konserwujących

W środę rozpoczął się proces przejęcia nieruchomości przez zespół  z firmy Moosen, która od maja będzie zajmowała się bieżącą obsługą techniczną nieruchomości wspólnej.

W celu zapewnienia sprawnego działania obowiązki zostały podzielone pomiędzy czterech pracowników, którzy na stałe będą pracować na terenie Osiedla.

 • dla budynków Hlonda 2, 2A, 2B, 4, 4A, 4B, 4C oraz Hlonda 6 (etapy I, II i VIII) dedykowany numer do konserwatora: 796 786 522;
 • dla budynków Hlonda 4D, 4E, 2C, 4F, 4G, 4H, 4J, 4K (etapy III i IV) dedykowany numer do konserwatora 793 678 652;
 • dla budynków Hlonda 10, 10A, 10B, 8, 8A, 8B, 8C (etapy Vi VIa) dedykowany numer do konserwatora 795 678 652;
 • dla budynków Hlonda 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 10J, 10K, 10L (etapy Vi i VII) dedykowany numer do konserwatora 796 786 527.

W początkowym okresie swojej pracy na rzecz Osiedla firma Moosen oddeleguje dodatkowych pracowników.

Po przejęciu nieruchomości od poprzednich firm konserwujących dokonamy odprawy z Zespołem Moosen, przekażemy wykaz zadań oraz ustalimy priorytety i harmonogram prac.

Prace porządkowe

W ostatnich dniach zostały wykonane prace

 • przy budynkach Hlonda 10, 10a, 10b, 8, 8a, 8b, 8c, 6 wertykulacja trawników. Przy budynkach 10c, 10d, 10e kontynuacja wertykulacji trawników;
 • przy Hlonda 8b/8c przycinanie róż i kontynuacja pielenia na skarpie;
 • przy Hlonda 4j przy nowej ścieżce posadzenie irgi po obu stronach ścieżki oraz posadzenie tuji  wzdłuż płotu;
 • w parku Z1 kontynuacja sprzątania;
 • przy Hlonda 4j przycinanie dzikich odrostów przy ścieżkach, przycinanie odrostów drzew, poprawienie mocowania siatki cieniującej przy tujach;
 • przy Hlonda 2, 2a, 2b, 2c, 4-4k, 6, 10-10k, 8-8c sprzątanie pod wycieraczkami zewnętrznymi;
 • przy mostku głównym posadzenie w koszykach roślin cebulowych oraz postawienie ozdób świątecznych;
 • przewożenie odpadów wielkogabarytowych pozostawionych przy altanach śmietnikowych w wyznaczone miejsca;
 • przewożenie odpadów zielonych spod altan śmietnikowych do kontenera na zieleń;
 • między Hlonda 8a/8b  pielenie w klombach, przy Hlonda 8a na patio przy Hlonda 8 pielenie;
 • rozpoczęte zostało mycie altan śmietnikowych myjka ciśnieniową.

 

 

Głosowanie uchwał

Przypominamy, że w głosowaniu pozostają uchwały 1-12.2021 oraz 1-7.2022.

Treść uchwał oraz karty do głosowania otrzymali Państwo drogą mailową oraz są dostępne w serwisie e-kartoteka.

Głosy pod uchwałami możecie Państwo oddawać drogą elektroniczną po zalogowaniu do serwisu www.e-kartoteka.pl. W celu oddania należy wejść do serwisu e-kartoteka w zakładkę Uchwały.

W przypadku trudności z dostępem do e-kartoteki prosimy o bezpośredni kontakt z Księgowością pod adresem ostojawilanow.ksiegowosc@admus.pl.

Głosować możecie też Państwo drogą tradycyjną. Uzupełnione (czytelnym podpisem) karty możecie Państwo przesłać do Administracji e-mailem (ostojawilanow@admus.pl) lub zostawić w biurze Administracji w budynku Hlonda 2 klatka F w godzinach pracy biura (informacja o godz. pracy biura dostępna na stronie https://ostojawilanow.admus.pl/telefony/). Kartę do głosowania możecie Państwo otrzymać w biurze Administracji.

Zachęcamy do udziału w głosowaniu.

Zmiana ochrony osiedla

Od 15 kwietnia 2022 roku od godz. 16:00 ochronę osób i mienia na naszym osiedlu przejmuje firma DEFENSOR.

Telefon kontaktowy do ochrony osiedla 24/7 zostaje na czas świąteczny bez zmian: 695 660 626.

Szczegółowy opis związany ze zmianą firmy otrzymali Państwo odrębną korespondencją na adresy e-mail.

 

Nowe nasadzenia przy ścieżce

Trwają prace związane z realizacją nasadzeń przy nowej ścieżce do szkoły.

Zasadzone zostały już szpaler tuj przy płocie szkoły, podwójny szpaler krzewów przy ścieżce, uzupełnione rośliny przy palisadzie oraz zabezpieczona przestrzeń w miejscach dosiewów trawy.

Prace planujemy zakończyć w tym tygodniu.