Święto Dziękczynienia – utrudnienia w ruchu 4-5.06.2022

W związku z zaplanowanymi na niedzielę 5.06.2022r. obchodami Święta Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej w najbliższy weekend 4-5.06.2022r. zaplanowane są utrudnienia w ruchu w okolicy naszej Wspólnoty.

W celu zabezpieczenia terenu WM Ostoja Wilanów przed nadmiernym ruchem samochodowym i „dzikim” parkowaniem na osiedlu, przy wjazdach na osiedle rozmieszczone będą posterunki ochrony.

Ochrona nieruchomości będzie kontrolowała pojazdy wjeżdżające na teren Osiedla od strony Hlonda 10 i 8 oraz od strony Hlonda 2, 2A i 2B. Na teren Osiedla będą wpuszczane wyłącznie uprawnione pojazdy (Właścicieli i Mieszkańców WM Ostoja Wilanów). Identyfikator, który pozwoli Państwu swobodnie wjechać na teren Osiedla, otrzymali Państwo drogą mailową.

Prosimy o umieszczenie identyfikatora za przednią szybą pojazdu lub okazanie identyfikatora z telefonu komórkowego.

Organizacja ruchu w okolicy Świątyni Opatrzności Bożej

 

 

Harmonogram uroczystości

Koszenie trawników

Serwis odpowiedzialny za utrzymanie zieleni kontynuuje koszenie trawników. Zgodnie z harmonogramem w ciągu najbliższych 2 tygodni prace będą realizowane:

– na terenie Parku Z2
– przy Hlonda 6
– na terenie Parku Z1
– na terenie Parku Z3
-przy Hlonda 10 H,K,J,L G z pominięciem drogi ppoż

Koszenie trawników jest jedną z czynności objętą zakresem umowy z firmą Dom Serwis.

Kontynuacja koszenia w kolejności

 

Strefa zamieszkania i zasady parkowania

Przypominamy, że na terenie osiedla Ostoja Wilanów obowiązuje znak Strefa zamieszkania.

strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku).

Ponadto:

  • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
  • Postój pojazdu jest dozwolony jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
  • Progi zwalniające oraz przejścia dla pieszych nie muszą być oznaczone znakami pionowymi.
  • Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Strefa zamieszkania, to także specjalny obszar nie tylko ze względu na obowiązujące normy prawne, ale także z uwagi na to, że ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół, robiącym zakupy w sieciach sklepów itp. Ma również zapewnić bawiącym się na tym obszarze dzieciom maksimum bezpieczeństwa.

Przypominamy też o zasadach związanych z prawidłowym parkowaniem. Poniższy sposób parkowania jest niedopuszczalny.

Veolia – kolejna zmiana terminu przywrócenia ciepłej wody

Niezmiennie Osiedle pozostaje bez ciepłej wody. Veolia po raz kolejny wyznaczyła nowy termin przywrócenia ciepła i ciepłej wody, tym godz. 23.30. Nie wiemy, czy to ostatnia zmiana ze strony Veolia.

Przypominamy, że prowadzone prace są niezależne od Administracji.

Kolejne informacje przekażemy jutro rano.

Brak wody – Hlonda 10, 10A, 10B

W związku z poważną awarią instalacji wod-kan spowodowaną korozją głównego rurociągu zimnej wody konserwatorzy zmuszeni byli do całkowitego odcięcia wody na czas prowadzonych prac.

Planowane zakończenie prac ok. godz. 13.00.