Współpraca z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Postępujące zmiany klimatu mają duży wpływ na komfort i jakość życia Mieszkańców miast.

Właściwie zaprojektowane i odpowiednio wykorzystywane przestrzenie publiczne mają ogromny potencjał w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatu oraz redukcji zjawiska miejskiej wyspy ciepła.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN prowadzi badania biometeorologiczne, Ostoja Wilanów bierze w nich udział udostępniając miejsce pod urządzenia badawcze.

Pomiary polegają na wystawieniu na kilka godzin (od rana do wieczora) na trawniku aparatury pomiarowej (termohigrometr, wiatromierz, pyranometr), zamontowanej na statywie fotograficznym, zasilanej samodzielnie bateriami i nie wymagającej obsługi. W trakcie badań pilotażowych na terenie Miasteczka Wilanów:

 • testowane są możliwości wykorzystania akrylowych termometrów kulistych własnej produkcji do wyznaczania wartości średniej temperatury promieniowania i określania wielkości obciążeń termicznych dla organizmu człowieka;
 • zbierane informacje na temat warunków mikrometeorologicznych panujących w okresie letnim na obszarach rekreacyjnych, w obrębie nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej;
 • badany jest wpływ typu zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnych (rodzaju powierzchni, udziału roślinności czy obecności zbiorników wodnych) na warunki odczuwalne.

Pomiary terenowe przeprowadzone zostaną w półroczu ciepłym 2022 roku, w różnych warunkach zachmurzenia, na publicznych obszarach rekreacyjnych w Warszawie. Pierwszy pomiar na terenie Ostoi Wilanów odbył się w czwartek 21.07.2022r.

Place zabaw przywrócone do użytkowania

W połowie lipca zakończyły się prace związane z naprawą lub wymianą zabawek na placach zabaw.

Po odbiorze prac przy udziale inspektora do użytku zostały przywrócone place zabaw:

 • przy budynkach Hlonda 10, 10A, 10B,
 • przy budynkach Hlonda 10G, 10L,
 • przy budynku Hlonda 2,
 • przy budynku Hlonda 2A,
 • przy budynku Hlonda 2B,
 • przy budynku Hlonda 2C,
 • przy rzeczce za budynkiem Hlonda 4d,
 • przy budynkach Hlonda 10E, 10F

Dobiegają też końca prace naprawcze zabawek w parku na chipa.

UWAGA! W całości wyłączone z użytkowania pozostają zabawki w przy budynkach Hlonda 4, 6, 8. Po przegłosowaniu uchwały 6/2022 w sprawie przyjęcia planu gospodarczego możliwe będzie przystąpienie do realizacji prac. W trosce o bezpieczeństwo dzieci prosimy o przestrzeganie zakazu korzystania z urządzeń. Jednocześnie zachęcamy Państwa do udziału w głosowaniu.

Instalacja fotowoltaiczna zamontowana

W związku z wygraną w konkursie ogłoszonym przez E.ON w naszej Wspólnocie została wykonana instalacja fotowoltaiczna.

Prace były realizowane na dachu w budynku Hlonda 10E nad klatka M na koszt E.ON.

Instalacja została oddana do użytkowania i działa poprawnie. Realne korzyści Wspólnota osiągnie w chwili montażu licznika dwukierunkowego. Wniosek został już złożony. Termin realizacji ze strony E.ON to około 30 dni.

Łamiące się drzewa – zachowaj ostrożność

Warunki atmosferyczne – wysoka temperatura i brak opadów deszczu – w istotny sposób wpływają na naszą roślinność, a szczególnie na rosnące w parkach Ostoi drzewa – stare wierzby białe, których drewno jest szczególnie kruche.

Przy obecnej aurze drzewa mogą łamać się samoistnie.

Ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa i wzmożona uwaga:

 • Unikajmy przebywania bezpośrednio pod koronami drzew, szczególnie podczas silniejszych podmuchów wiatru.
 • Podczas ulewnych deszczy i burzy uszanujmy zamknięte przejście, nie zrywajmy taśm i ogłoszeń.
 • W trakcie burzy oraz bezpośrednio po niej starajmy się przechodzić w miejscach (chodnikach i ścieżkach) oddalonych od drzew. Nasiąknięte wodą deszczową drewno wierzby może złamać się nawet po godzinie od zaprzestania opadów czy wiatru.
 • Utrzymajmy odległość od prac związanych z uprzątnięciem załamanych gałęzi oraz prac w koronach drzew.
 • Każde potencjalne zagrożenie prosimy zgłaszać do Administracji.

Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo oraz stan drzew na Osiedlu.

Hlonda 2C – naprawa bramy garażowej

Brama przy wjeździe do garażu przy Hlonda 2c wymaga naprawy związanej z wymianą sprzęgła wału.

We wtorek w godzinach 10.00 – 11.00 brama będzie wyłączona z użytkowania, bez możliwości wjazdu/wyjazdu z garażu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Pojemniki na małe elektrośmieci

Na terenie Osiedla zostały ustawione pojemniki do zbiórki małych elektrośmieci, takich jak:

drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym m.in.: laptopy, tablety klawiatury, myszki, słuchawki, piloty, telefony, aparaty fotograficzne, odbiorniki radiowe, suszarki, zabawki elektryczne, tostery, czajniki, sprzęt sportowy i muzyczny, przewody elektryczne, elektronarzędzia, podzespoły itp.;

baterie i akumulatory.

Do kontenerów nie można wrzucać: odzieży i opakowań szklanych, żarówek, opakowań po olejach, opon, resztek jedzenia, odpadów medycznych i leków, akumulatorów samochodowych oraz dużych urządzeń elektronicznych i telewizorów.

Pojemniki zostały ustawione w dwóch lokalizacjach:

– przy budynku Hlonda 2 od strony wjazdu do garażu przy klatce D,

– w podcieniu pomiędzy budynkami Hlonda 10E kl. I / Hlonda 10F kl. H.

Serdecznie zapraszamy do korzystania.

Możecie też Państwo zamówić indywidualnie bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci z lokalu dokonując zgłoszenia przez stronę www.elektrosegregacja.pl lub pod numerem telefonu 888 092 093.

 

 

Ujęcie złodzieja rowerów

Informujemy, że w pierwszych dniach lipca złodziej rowerów dokonujący kradzieży na naszym osiedlu został ujęty przez pracowników ochrony DEFENSOR i przekazany Policji. Policja prowadzi dochodzenie i będzie kontaktować się z poszkodowanym mieszkańcami, którzy złożyli zawiadomienia o kradzieży.

Prosimy Państwa o zgłaszanie ochronie wszelkich zauważonych prób otwierania drzwi na klatki schodowe za pomocą innych przedmiotów niż klucz czy poprzez kod, zwłaszcza przez osoby obce, nieznane wcześniej mieszkańcom.

W najbliższym czasie przekażemy Państwu informacje o planowanych działaniach utrudniających nieuprawnione wejście do klatek schodowych na naszym osiedlu.

Informacja w sprawie wycinki

W dniu 10.08.2022 r. Administracja planuje złożyć w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Ostoja Wilanów wniosek do Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy o pozwolenie na wycięcie trzech, poniżej wskazanych drzew znajdujących się na terenie Osiedla:

1. Park Z2 od strony Hlonda 6 – Wierzba biała
Drzewo zamierające, znaczne ubytki kory. Korona szczątkowa. W górnej części pnia widoczne początki rozwarstwienia pnia.

2. Przejście pomiędzy budynkami Hlonda 8C /10J – Modrzew 2 sztuki – Drzewa obumarłe.

Powodem zaplanowanej wycinki drzew jest ich postępująca martwica, w przypadku modrzewi całkowite obumarcie. Stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników terenu oraz mienia Wspólnoty.

Informujemy również, że zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody, przysługuje Państwu 30-dniowy termin na zgłaszanie do Administracji swoich uwag odnośnie tego wniosku – tj. do 06.08.2022 r.

Wakacje z Admusem