W trosce o komfort wszystkich mieszkańców

W ostatnim czasie notujemy większą liczbę międzysąsiedzkich nieporozumień spowodowanych różnym podejściem do swobody zwierząt na osiedlu. Wzajemne zrozumienie i poszanowanie potrzeb sąsiadów pomoże unikać sytuacji konfliktowych.

W trosce o komfort wszystkich mieszkańców prosimy opiekunów psów o:

 • Wyprowadzanie psów na smyczy, w szczególności w klatkach schodowych i windach
 • Spacerowanie z psami w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi pełnej kontroli (szczekające psy podbiegające do dzieci, czy innych psów, goniące za rowerami czy hulajnogami budzą niepokój i mogą stanowić realne zagrożenie)
 • Bezwzględne przestrzeganie przepisów sanitarnych i sprzątanie po psach
 • Omijanie placów zabaw
 • Psy ras uznawanych za agresywne należy wyprowadzać wyłącznie na smyczy i w kagańcu (rozporządzenie MSWiA z dn. 28.04.2003r.)

Opiekunów kotów wychodzących prosimy o ograniczenie im wychodzenia na teren osiedla w okresie lęgowym ptaków.

Przypominamy, że na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Miasta Stołecznego Warszawy, psy i zwierzęta domowe nie mogą powodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi bądź innych zwierząt oraz nie mogą zakłócać spokoju. Zadbanie o to jest obowiązkiem opiekunów zwierząt.

Mamy także prośbę do rodziców i opiekunów dzieci, aby te nie podbiegały bez opieki do psów czy kotów i głaskały je wyłącznie za zgodą opiekuna zwierzęcia.

Wyniki badań wody z osiedlowej rzeczki

Otrzymaliśmy szczegółowe wyniki analiz próbek wody z naszej rzeczki. Poniżej przedstawiamy dwa aspekty tych wyników:

 1. Woda w rzeczce jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt
 2. Warunki wodne są niekorzystne dla ryb, zaskrońców czy żab

Ad. 1: Analiza chemiczna (m.in. związki azotowe, fosforany) oraz mikrobiologiczna (escherichia coli, enterokoki) wskazuje poziomy bezpieczne dla ludzi i zwierząt, poniżej norm dla kąpielisk (tylko do takich norm mogliśmy porównać wyniki).

Ad. 2: Woda w rzeczce jest niekorzystna dla ryb: analiza wskazuje na odczyn kwaśny i niedotlenienie, jest też zbyt miękka. W najbliższym czasie zaplanujemy działania mające na celu poprawę kondycji wody.

Szczegółowe raporty z badań są dostępne w e-kartotece, w zakładce „ogłoszenia”.

Stan rzeczki na Osiedlu

W ślad za zeszłotygodniową informacją o zanieczyszczeniu rzeczki informujemy, że 16.08 oddaliśmy próby wody z rzeczki do badania w Laboratorium Badawczym HPC POLGEOL. Zlecenie analizy dotyczy zarówno zanieczyszczeń chemicznych, jak i bakteryjnych. Do tej pory Laboratorium nie poinformowało nas o jakimkolwiek zanieczyszczeniu chemicznym niebezpiecznym dla zdrowia, na analizy bakteryjne jeszcze czekamy. Pełny raport będzie dostępny w przyszłym tygodniu. Poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Zanieczyszczenie rzeczki – zachowaj ostrożność

Rzeczka na terenie Osiedla w nieznanych okolicznościach została zanieczyszczona.

Podjęliśmy działania w celu weryfikacji substancji, jednak szczegółowe badania będziemy mogli zlecić we wtorek 16.08.2022r.

Prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności, zwrócenie uwagi dzieciom, by podczas zabawy trzymały dystans od rzeczki oraz zapewnienie bezpieczeństwa swoim pupilom.

Jednocześnie prosimy tych z Państwa, którzy mogli widzieć sprawców tego aktu wandalizmu  o zgłoszenie do Administracji.

Nowe nasadzenia drzew i krzewów

Na wysepkach przy budynkach Hlonda 2A, 2B, 8, 8A, 8B, 8C zostały dosadzone brakujące drzewa. Przy budynku Hlonda 4E został nasadzony szpaler krzewów.

Leżaki w parku Z1

Na wniosek Właścicieli i dla Państwa wygody, za zgoda Zarządu administracja zamówiła 10 leżaków z logiem Wspólnoty Mieszkaniowej Ostoja Wilanów, które rozstawione są na terenie parku Z1.

Obsługa techniczna nieruchomości – nowe dane kontaktowe

Od 1 sierpnia 2022 r. podmiotem odpowiedzialnym za techniczną obsługę osiedla będzie firma TWÓJ TECHNIK.

UWAGA: Kontakt z obsługą techniczną możliwy jest pod numerem: 793-678-652.

 • Niezmiennie czterech konserwatorów będzie odpowiedzialnych za prace techniczne i konserwacyjne w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00
 • W godzinach wieczornych dodatkowy konserwator będzie weryfikował usterki i realizował niezbędne prace
 • W przypadku awarii w weekendy i święta konserwator dyżurny będzie podejmował interwencję
 • Za sprawne działanie serwisu odpowiedzialny będzie koordynator, którego zadaniem będzie rozdział prac i monitorowanie ich realizacji

Nowa organizacja pracy ma na celu optymalizację czasu obsługi zgłoszeń, zwiększenie efektywności i jakości obsługi oraz zapewnienie jak najszybszej interwencji w przypadku awarii.

Bez zmian pozostaje także usługa „złotej rączki”, z której Mieszkańcy mogą skorzystać na podstawie indywidualnych zleceń. Przypominamy, że serwis techniczny dysponuje pakietem podstawowych narzędzi, które każdy Właściciel może w razie potrzeby wypożyczyć. Sposób zamawiania usługi „złotej rączki” wraz z cennikiem oraz rezerwacji narzędzi dostępny jest w serwisie e-kartoteka w zakładce Dokumenty.