Wycinka drzewa w Parku Z1

W dniu 27 listopada 2023r. Administracja planuje złożyć w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Ostoja Wilanów do Wydziału Środowiska Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wniosek o pozwolenie na wycięcie poniżej wskazanego drzewa znajdującego się na terenie Osiedla:

Park Z1 obok bramki boiska znajdującej się w głębi parku

         

Po oględzinach drzewa z pozycji podnośnika wykryto pęknięcia pnia w jego górnej części. Drzewo stwarza zagrożenie w szczególności, że jest pochylone znacznie w stronę boiska. Z tego względu konieczne jest jego usunięcie.

Informujemy również, że zgodnie z ustawą z 16.04.2004r. o Ochronie Przyrody, przysługuje Państwu 30-dniowy termin na zgłaszanie do Administracji swoich uwag odnośnie tego wniosku – tj. do dnia 26 listopada 2023r.

Warunkowe otwarcie parku Z1 (na chipa)

Park Z1 został otwarty warunkowo. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie złamanych konarów i niezrywanie taśm ostrzegawczych.

Dalsze prace porządkowe w parku będą się odbywały w przyszłym tygodniu, w zależności od warunków pogodowych. Wtedy park zostanie na powrót zamknięty na jeden lub dwa dni.

 

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 – komisja wyborcza dla Osiedla Ostoja Wilanów

W najbliższą niedzielę, 15.10, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Mieszkańcy osiedla Ostoja Wilanów będą głosować w komisji nr 566 w Przedszkolu nr 424 przy ul. Jerzego Beniamina Flatta 7. Każdy może sprawdzić swoje dane Centralnym Rejestrze Wyborczym oraz przypisaną komisję wyborczą na portalu https://obywatel.gov.pl/ oraz w aplikacji mObywatel. Informacje dotyczące głosowania poza miejscem zamieszkania czy zameldowania znajdą Państwo tu: https://um.warszawa.pl/waw/wybory

Zachęcamy Państwa do czynnego udziału w wyborach 2023.

Kompleksowy remont mostków dobiegł końca

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że po 2,5 miesiącach prac kompleksowy remont mostków na rzeczce w parku Z2 dobiegł końca.

Dziś, 2.09. o godz. 12:00 zostanie oddany do użytku ostatni z czterech remontowanych mostów – duży most. Nowe oświetlenie zostanie na nim zamontowane w najbliższych dniach.
Remont wykonała firma WoodYou.

Prosimy o zachowanie ostrożności _ Łamiące się drzewa!

Warunki atmosferyczne – wysoka temperatura i brak opadów deszczu – w istotny sposób wpływają na naszą roślinność, a szczególnie na rosnące w parkach Ostoi drzewa – stare wierzby białe, których drewno jest szczególnie kruche.

Przy obecnej aurze drzewa mogą łamać się samoistnie.

 

 

 

 

 

 

 

Ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa i wzmożona uwaga:

  • Unikamy przebywania bezpośrednio pod koronami drzew, szczególnie podczas silniejszych podmuchów wiatru.
  • Podczas ulewnych deszczy i burzy uszanujmy zamknięte przejścia, nie zrywajmy przy nich taśm i ogłoszeń.
  • W trakcie burzy oraz bezpośrednio po niej starajmy się przechodzić w miejscach (chodnikach i ścieżkach) oddalonych od drzew. Nasiąknięte wodą deszczową drewno wierzby, może złamać się nawet po godzinie od zaprzestania opadów czy wiatru.
  • Utrzymajmy odległość od prac związanych z uprzątnięciem złamanych gałęzi oraz prac w koronach drzew.
  • Każde potencjalne zagrożenie prosimy zgłaszać do Administracji.

Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo oraz stan drzew na Osiedlu Ostoi Wilanów.

 

 

Wycinka drzewa w Parku Z2

W dniu 29 sierpnia 2023r. Administracja planuje złożyć w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Ostoja Wilanów do Wydziału Środowiska Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wniosek o pozwolenie na wycięcie poniżej wskazanego drzewa znajdującego się na terenie Osiedla:

Park Z2 obok wejścia na plac zabaw zlokalizowany pomiędzy budynkami Hlonda 6, Hlonda 8 i Hlonda 4

Powodem zaplanowanej wycinki drzewa jest stan po wycince jednego z pni przez Straż Pożarną. Podłoże stało się niestabilne, co przy próchniejącym pniu stało się niebezpieczne. Z uwagi na często użytkowany ciąg pieszy oraz pobliski plac zabaw wierzba powinna zostać usunięta.

Informujemy również, że zgodnie z ustawą z 16.04.2004r. o Ochronie Przyrody, przysługuje Państwu 30-dniowy termin na zgłaszanie do Administracji swoich uwag odnośnie tego wniosku – tj. do dnia 28 sierpnia 2023r.

 

Młody Piłkarzu!

W parku na chipa jest boisko – miłej zabawy!