Prace remontowe a spokój sąsiadów

Przypominamy, że w godzinach 22.00-6.00 obowiązuje cisza nocna. Zgodnie z Regulaminem porządku domowego w tym czasie należy powstrzymać się od prac adaptacyjnych, remontowych czy używania urządzeń mogących zakłócić spokój Mieszkańców.

Wszelkie głośne prace mogą być prowadzone w dni powszednie w godzinach 8.30 – 17.30. W soboty, niedziele i święta ww prace są zabronione.

Poszanowanie tych zasad wpływa na jakość mieszkania i dobre stosunki międzysąsiedzkie.

Bezpieczna zabawa

Jazda na rowerze, hulajnodze, rolkach, deskorolce itp. w miejscach do tego nieprzeznaczonych powoduje zniszczenia, a przede wszystkim stwarza zagrożenie. Dotyczy to szczególnie hal garażowych – garaż nie jest miejscem do zabawy.

Prosimy o zwrócenie uwagi dzieciom, żeby bawiły się w sposób bezpieczny w miejscach do tego wyznaczonych.

Uruchomienie centralnego ogrzewania

W najbliższy piątek 16.09.2022 kotłownie zostaną przełączone w tryb zimowy. Jeżeli średniodobowa temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 14° C uruchomią się węzły i zostanie włączone centralne ogrzewanie w Państwa lokalach. Temperatura jest mierzona przez czujniki zainstalowane na budynkach.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem centralnego ogrzewania prosimy bezpośredni kontakt z serwisem technicznym pod numerem 793 678 652.

Jednocześnie przypominamy kilka zasad prawidłowego funkcjonowania ogrzewania:

 • Nie należy zasłaniać grzejników meblami i zasłonami. Prosimy pozwolić ciepłemu powietrzu kierować się do środka pomieszczenia zamiast w kierunku okna.
 • Mieszkanie powinno być wietrzone krótko (5-15 minut) i intensywnie przy minimalnym ustawieniu termostatu grzejnikowego, by po chwili znów cieszyć się ciepłem w zdrowej atmosferze. Po zamknięciu okna temperatura szybko wróci do normy, dzięki ciepłu ukrytemu w ścianach i stropie.
 • Jeśli grzejnik jest gorący na górze a zimny na dole wszystko jest w porządku. Gdy jest odwrotnie oznacza to, że należy odpowietrzyć grzejnik. Możecie to Państwo zrobić samodzielnie, a w razie problemu skontaktować się z serwisem technicznym.
 • Zamiast niepotrzebnie przegrzewać mieszkanie w czasie dnia, gdy mieszkanie jest puste – warto wtedy utrzymać temp. 18-20°C.

W trosce o komfort wszystkich mieszkańców

W ostatnim czasie notujemy większą liczbę międzysąsiedzkich nieporozumień spowodowanych różnym podejściem do swobody zwierząt na osiedlu. Wzajemne zrozumienie i poszanowanie potrzeb sąsiadów pomoże unikać sytuacji konfliktowych.

W trosce o komfort wszystkich mieszkańców prosimy opiekunów psów o:

 • Wyprowadzanie psów na smyczy, w szczególności w klatkach schodowych i windach
 • Spacerowanie z psami w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi pełnej kontroli (szczekające psy podbiegające do dzieci, czy innych psów, goniące za rowerami czy hulajnogami budzą niepokój i mogą stanowić realne zagrożenie)
 • Bezwzględne przestrzeganie przepisów sanitarnych i sprzątanie po psach
 • Omijanie placów zabaw
 • Psy ras uznawanych za agresywne należy wyprowadzać wyłącznie na smyczy i w kagańcu (rozporządzenie MSWiA z dn. 28.04.2003r.)

Opiekunów kotów wychodzących prosimy o ograniczenie im wychodzenia na teren osiedla w okresie lęgowym ptaków.

Przypominamy, że na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Miasta Stołecznego Warszawy, psy i zwierzęta domowe nie mogą powodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi bądź innych zwierząt oraz nie mogą zakłócać spokoju. Zadbanie o to jest obowiązkiem opiekunów zwierząt.

Mamy także prośbę do rodziców i opiekunów dzieci, aby te nie podbiegały bez opieki do psów czy kotów i głaskały je wyłącznie za zgodą opiekuna zwierzęcia.

Zanieczyszczenie rzeczki – zachowaj ostrożność

Rzeczka na terenie Osiedla w nieznanych okolicznościach została zanieczyszczona.

Podjęliśmy działania w celu weryfikacji substancji, jednak szczegółowe badania będziemy mogli zlecić we wtorek 16.08.2022r.

Prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności, zwrócenie uwagi dzieciom, by podczas zabawy trzymały dystans od rzeczki oraz zapewnienie bezpieczeństwa swoim pupilom.

Jednocześnie prosimy tych z Państwa, którzy mogli widzieć sprawców tego aktu wandalizmu  o zgłoszenie do Administracji.

Obsługa techniczna nieruchomości – nowe dane kontaktowe

Od 1 sierpnia 2022 r. podmiotem odpowiedzialnym za techniczną obsługę osiedla będzie firma TWÓJ TECHNIK.

UWAGA: Kontakt z obsługą techniczną możliwy jest pod numerem: 793-678-652.

 • Niezmiennie czterech konserwatorów będzie odpowiedzialnych za prace techniczne i konserwacyjne w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00
 • W godzinach wieczornych dodatkowy konserwator będzie weryfikował usterki i realizował niezbędne prace
 • W przypadku awarii w weekendy i święta konserwator dyżurny będzie podejmował interwencję
 • Za sprawne działanie serwisu odpowiedzialny będzie koordynator, którego zadaniem będzie rozdział prac i monitorowanie ich realizacji

Nowa organizacja pracy ma na celu optymalizację czasu obsługi zgłoszeń, zwiększenie efektywności i jakości obsługi oraz zapewnienie jak najszybszej interwencji w przypadku awarii.

Bez zmian pozostaje także usługa „złotej rączki”, z której Mieszkańcy mogą skorzystać na podstawie indywidualnych zleceń. Przypominamy, że serwis techniczny dysponuje pakietem podstawowych narzędzi, które każdy Właściciel może w razie potrzeby wypożyczyć. Sposób zamawiania usługi „złotej rączki” wraz z cennikiem oraz rezerwacji narzędzi dostępny jest w serwisie e-kartoteka w zakładce Dokumenty.

Współpraca z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Postępujące zmiany klimatu mają duży wpływ na komfort i jakość życia Mieszkańców miast.

Właściwie zaprojektowane i odpowiednio wykorzystywane przestrzenie publiczne mają ogromny potencjał w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatu oraz redukcji zjawiska miejskiej wyspy ciepła.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN prowadzi badania biometeorologiczne, Ostoja Wilanów bierze w nich udział udostępniając miejsce pod urządzenia badawcze.

Pomiary polegają na wystawieniu na kilka godzin (od rana do wieczora) na trawniku aparatury pomiarowej (termohigrometr, wiatromierz, pyranometr), zamontowanej na statywie fotograficznym, zasilanej samodzielnie bateriami i nie wymagającej obsługi. W trakcie badań pilotażowych na terenie Miasteczka Wilanów:

 • testowane są możliwości wykorzystania akrylowych termometrów kulistych własnej produkcji do wyznaczania wartości średniej temperatury promieniowania i określania wielkości obciążeń termicznych dla organizmu człowieka;
 • zbierane informacje na temat warunków mikrometeorologicznych panujących w okresie letnim na obszarach rekreacyjnych, w obrębie nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej;
 • badany jest wpływ typu zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnych (rodzaju powierzchni, udziału roślinności czy obecności zbiorników wodnych) na warunki odczuwalne.

Pomiary terenowe przeprowadzone zostaną w półroczu ciepłym 2022 roku, w różnych warunkach zachmurzenia, na publicznych obszarach rekreacyjnych w Warszawie. Pierwszy pomiar na terenie Ostoi Wilanów odbył się w czwartek 21.07.2022r.