Brak wody – Hlonda 10, 10A, 10B

W związku z poważną awarią instalacji wod-kan spowodowaną korozją głównego rurociągu zimnej wody konserwatorzy zmuszeni byli do całkowitego odcięcia wody na czas prowadzonych prac.

Planowane zakończenie prac ok. godz. 13.00.

Przegląd instalacji elektrycznej w lokalach – dodatkowy termin

Na najbliższy wtorek 31.05.2022r. w godz. 16.30-19.30 zaplanowany jest drugi termin obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej w Państwa lokalach. Kontrolę przeprowadzi firma „PROSPECTION”.

Telefon kontaktowy z firmą PROSPECTION dokonującą przeglądu: Szef Grupy Pomiarowej Pan Tomasz Cieślak – tel. +48 885-440-055

BARDZO PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE WSZYSTKICH GNIAZDEK 230V (KONTAKTÓW) W LOKALU ORAZ ODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ AGD.

Informacja dotyczy lokali w budynkach Hlonda 2, 6, 8C i 8B, które nie zostały udostępnione w pierwszym terminie przeglądu.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli prosimy o wykonanie przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenie protokołu do Administracji.

Wznowienie koszenia trawników

Serwis odpowiedzialny za utrzymanie zieleni wznawia koszenie trawników. Zgodnie z harmonogramem prac w pierwszej kolejności prace będą realizowane przy budynkach Hlonda 10, 10A, 10B (B5), Hlonda 8 oraz na terenie parku Z2.

Koszenie trawników jest jedną z czynności objętą zakresem umowy z firmą Dom Serwis.

Reklamacja do Veolia dotycząca obsługi Wspólnoty

W związku z prowadzonymi przez Veolia pracami w dniach 23.05-27.05.2022 nastąpiła przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody.

Mimo regularnie wpływającej korespondencji z Veolia do Wspólnoty – ani Administracja ani Zarząd nie otrzymali powiadomienia wskazującego na obecne wyłączenie dostaw ciepła i ciepłej wody.

Wysłaliśmy już reklamację do Veolia dotyczącą obsługi Wspólnoty.