Wycinka drzew

Za zgodą Wydziału Środowiska Urzędu Dzielnicy Wilanów na terenie naszego Osiedla zostały usunięte następujące drzewa:

 • dwa obumarłe modrzewie w okolicy budynków Hlonda 8C i Hlonda 10J;
 • zagrażająca bezpieczeństwu Mieszkańców wierzba rosnąca w okolicy budynków Hlonda 6 i Hlonda 8;
 • zagrażająca bezpieczeństwu Mieszkańców topola biała w Parku Osiedlowym w okolicy budynku Hlonda 4H.

Aktualnie planujemy nasadzenia nowych drzew.

Nowa ścieżka przy Hlonda 10E

Wzdłuż boku budynku przy ul. Hlonda 10E od strony Żabki została ułożona ścieżka, która ułatwi przejście Mieszkańcom.

Prace zostały wykonane przez serwis techniczny obsługujący Osiedle.

Prace remontowe a spokój sąsiadów

Przypominamy, że w godzinach 22.00-6.00 obowiązuje cisza nocna. Zgodnie z Regulaminem porządku domowego w tym czasie należy powstrzymać się od prac adaptacyjnych, remontowych czy używania urządzeń mogących zakłócić spokój Mieszkańców.

Wszelkie głośne prace mogą być prowadzone w dni powszednie w godzinach 8.30 – 17.30. W soboty, niedziele i święta ww prace są zabronione.

Poszanowanie tych zasad wpływa na jakość mieszkania i dobre stosunki międzysąsiedzkie.

Bezpieczna zabawa

Jazda na rowerze, hulajnodze, rolkach, deskorolce itp. w miejscach do tego nieprzeznaczonych powoduje zniszczenia, a przede wszystkim stwarza zagrożenie. Dotyczy to szczególnie hal garażowych – garaż nie jest miejscem do zabawy.

Prosimy o zwrócenie uwagi dzieciom, żeby bawiły się w sposób bezpieczny w miejscach do tego wyznaczonych.

Uruchomienie centralnego ogrzewania

W najbliższy piątek 16.09.2022 kotłownie zostaną przełączone w tryb zimowy. Jeżeli średniodobowa temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 14° C uruchomią się węzły i zostanie włączone centralne ogrzewanie w Państwa lokalach. Temperatura jest mierzona przez czujniki zainstalowane na budynkach.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem centralnego ogrzewania prosimy bezpośredni kontakt z serwisem technicznym pod numerem 793 678 652.

Jednocześnie przypominamy kilka zasad prawidłowego funkcjonowania ogrzewania:

 • Nie należy zasłaniać grzejników meblami i zasłonami. Prosimy pozwolić ciepłemu powietrzu kierować się do środka pomieszczenia zamiast w kierunku okna.
 • Mieszkanie powinno być wietrzone krótko (5-15 minut) i intensywnie przy minimalnym ustawieniu termostatu grzejnikowego, by po chwili znów cieszyć się ciepłem w zdrowej atmosferze. Po zamknięciu okna temperatura szybko wróci do normy, dzięki ciepłu ukrytemu w ścianach i stropie.
 • Jeśli grzejnik jest gorący na górze a zimny na dole wszystko jest w porządku. Gdy jest odwrotnie oznacza to, że należy odpowietrzyć grzejnik. Możecie to Państwo zrobić samodzielnie, a w razie problemu skontaktować się z serwisem technicznym.
 • Zamiast niepotrzebnie przegrzewać mieszkanie w czasie dnia, gdy mieszkanie jest puste – warto wtedy utrzymać temp. 18-20°C.

W trosce o komfort wszystkich mieszkańców

W ostatnim czasie notujemy większą liczbę międzysąsiedzkich nieporozumień spowodowanych różnym podejściem do swobody zwierząt na osiedlu. Wzajemne zrozumienie i poszanowanie potrzeb sąsiadów pomoże unikać sytuacji konfliktowych.

W trosce o komfort wszystkich mieszkańców prosimy opiekunów psów o:

 • Wyprowadzanie psów na smyczy, w szczególności w klatkach schodowych i windach
 • Spacerowanie z psami w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi pełnej kontroli (szczekające psy podbiegające do dzieci, czy innych psów, goniące za rowerami czy hulajnogami budzą niepokój i mogą stanowić realne zagrożenie)
 • Bezwzględne przestrzeganie przepisów sanitarnych i sprzątanie po psach
 • Omijanie placów zabaw
 • Psy ras uznawanych za agresywne należy wyprowadzać wyłącznie na smyczy i w kagańcu (rozporządzenie MSWiA z dn. 28.04.2003r.)

Opiekunów kotów wychodzących prosimy o ograniczenie im wychodzenia na teren osiedla w okresie lęgowym ptaków.

Przypominamy, że na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Miasta Stołecznego Warszawy, psy i zwierzęta domowe nie mogą powodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi bądź innych zwierząt oraz nie mogą zakłócać spokoju. Zadbanie o to jest obowiązkiem opiekunów zwierząt.

Mamy także prośbę do rodziców i opiekunów dzieci, aby te nie podbiegały bez opieki do psów czy kotów i głaskały je wyłącznie za zgodą opiekuna zwierzęcia.

Zanieczyszczenie rzeczki – zachowaj ostrożność

Rzeczka na terenie Osiedla w nieznanych okolicznościach została zanieczyszczona.

Podjęliśmy działania w celu weryfikacji substancji, jednak szczegółowe badania będziemy mogli zlecić we wtorek 16.08.2022r.

Prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności, zwrócenie uwagi dzieciom, by podczas zabawy trzymały dystans od rzeczki oraz zapewnienie bezpieczeństwa swoim pupilom.

Jednocześnie prosimy tych z Państwa, którzy mogli widzieć sprawców tego aktu wandalizmu  o zgłoszenie do Administracji.

Nowe nasadzenia drzew i krzewów

Na wysepkach przy budynkach Hlonda 2A, 2B, 8, 8A, 8B, 8C zostały dosadzone brakujące drzewa. Przy budynku Hlonda 4E został nasadzony szpaler krzewów.