Leżaki w parku Z1

Na wniosek Właścicieli i dla Państwa wygody, za zgoda Zarządu administracja zamówiła 10 leżaków z logiem Wspólnoty Mieszkaniowej Ostoja Wilanów, które rozstawione są na terenie parku Z1.

Strefa zamieszkania i zasady parkowania

Przypominamy, że na terenie osiedla Ostoja Wilanów obowiązuje znak Strefa zamieszkania.

strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku).

Ponadto:

 • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 • Postój pojazdu jest dozwolony jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
 • Progi zwalniające oraz przejścia dla pieszych nie muszą być oznaczone znakami pionowymi.
 • Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Strefa zamieszkania, to także specjalny obszar nie tylko ze względu na obowiązujące normy prawne, ale także z uwagi na to, że ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół, robiącym zakupy w sieciach sklepów itp. Ma również zapewnić bawiącym się na tym obszarze dzieciom maksimum bezpieczeństwa.

Przypominamy też o zasadach związanych z prawidłowym parkowaniem. Poniższy sposób parkowania jest niedopuszczalny.

przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody – prace VEOLIA

W związku z  pracami VEOLIA nastąpi przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody w dniach  23.05.2022 02:00Do: 25.05.2022 08:00.

Poniżej zamieszczamy wykaz budynków objętych wyłączeniem.

 • HLONDA A. PRYMASA 4C
 • HLONDA A. PRYMASA 10
 • HLONDA A. PRYMASA 2
 • HLONDA A. PRYMASA 8C
 • HLONDA A. PRYMASA 4D
 • HLONDA A. PRYMASA 10G
 • HLONDA A. PRYMASA 8B
 • HLONDA A. PRYMASA 2A
 • HLONDA A. PRYMASA 10C
 • HLONDA A. PRYMASA 8
 • HLONDA A. PRYMASA 4B
 • HLONDA A. PRYMASA 2B
 • HLONDA A. PRYMASA 4J
 • HLONDA A. PRYMASA 6
 • HLONDA A. PRYMASA 4H
 • HLONDA A. PRYMASA 2C
 • HLONDA A. PRYMASA 10J
 • HLONDA A. PRYMASA 8

Za utrudnienia przepraszamy.