FAQ – Pytania i Odpowiedzi

W tym dziale można znaleźć odpowiedź na najczęściej zadawane pytania – zapoznanie się z nimi może zaoszczędzić Państwu czas poświęcony na kontakt z Administracją. Zachęcamy do uważnej lektury.

Ogólne informacje

W okresie rękojmi wszelkie występujące u Państwa w lokalach usterki należy zgłaszać do...... na adres email: gwarancje@............, lub pocztą na adres korespondencyjny developera: ......., ul. ......... 00-....... Warszawa.
Przypominamy, że zgodnie z instrukcją eksploatacji lokalu, niedopuszczalne jest wykonywanie robót naruszających elementy konstrukcyjne budynku (ściany, wieńce, stropy).
W godzinach 22:00 – 6:00 obowiązuje cisza nocna. Wszelkie głośne prace adaptacyjne, remontowe i instalacyjne w lokalach, mogą być przeprowadzane od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 14:00. W niedzielę oraz dni świąteczne ww. prace są zabronione.
Usuwanie gruzu po remoncie lokalu, jak też usuwanie śmieci wielkokubaturowych odbywa się na koszt Właściciela tego lokalu i w sposób uzgodniony z Zarządcą/Zarządem Wspólnoty.
Administracja przypomina o obowiązku dbania o drożność odpływów z tarasów i czyszczenie ich z zalegających liści. Zatkane odpływy tarasowe powodują tworzenie się zastoin wody, które są częstą przyczyną zalań.