Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą muszą opłacić użytkownicy wieczyści lub właściciele wyszczególnionych w Ustawie nieruchomości. Wysokość daniny uzależniona jest nie tylko od powierzchni posiadanej własności, ale też od stawki, która obowiązuje w danej gminie.

Rada Warszawy podniosła podatki od nieruchomości i środków transportu. Zgodnie z uchwałą miesięczna stawka podatku wyniesie 89 gr od metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Jest to o 4 gr więcej w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2021.