Konserwacja balkonów oraz stolarki okiennej i drzwiowej

Informujemy, iż podczas przeglądów stanu technicznego budynków oraz weryfikacji wad w zakresie balkonów i tarasów, inspektor nadzoru współpracujący ze Wspólnotą wskazał na liczne nieprawidłowości w użytkowaniu i bieżącej pielęgnacji balkonów i tarasów.

Nagminnym zjawiskiem jest porastanie czół balkonów/tarasów mchem, trawą, a nawet małymi drzewami, których korzenie niszczą warstwy izolacyjne balkonów/tarasów i będą powodowały przecieki.

Przypominamy, że Właściciele są zobowiązani do dbania o balkony/tarasy, w tym utrzymywanie ich w należytej kondycji, ponieważ są oddane do ich wyłącznego użytku. Wszystkich użytkowników balkonów/tarasów prosimy o podjęcie bezzwłocznych działań w zakresie usunięcia wszelkich wrastających roślin oraz zabezpieczenia tj. usunięcia luźnych, odspojonych płytek z czół balkonów/tarasów.

Poniżej przypominamy wytyczne z instrukcji użytkowania lokalu:
Konserwacja fug:

  1. Fugi należy przeglądać i uzupełniać odpowiednimi materiałami co najmniej 2 razy do roku przed i po sezonie zimowym. W przypadku zaobserwowania wykruszenia fugi należy ją niezwłocznie uzupełnić. W przypadku fug silikonowych (elastycznych) należy sprawdzać jej przyczepność, a przypadku jej braku należy fugę wymienić.
  2. Przed okresem jesiennym należy wykonywać impregnację fug oraz posadzki gresowej przy użyciu powszechnie stosowanych impregnatów do fug.

Konserwacja i pielęgnacja płytek:

  1. Do zmywania płytek gresowych nie używać środków agresywnych, mogących powodować „kwitnięcie” fugi, zalecane są środki konserwujące dostępne na rynku.
  2. W razie uszkodzenia płytki należy ją wymienić na nową.
  3. Należy dbać o porządek na tarasach, loggiach i balkonach, usuwać zgromadzone nagromadzone liście czy zalegający śnieg.

Przypominamy także, że na Właścicielach spoczywa obowiązek systematycznej konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej. Są to części integralne lokali, które stanowią Państwa własność.