Prace remontowe a spokój sąsiadów

Przypominamy, że w godzinach 22.00-6.00 obowiązuje cisza nocna. Zgodnie z Regulaminem porządku domowego w tym czasie należy powstrzymać się od prac adaptacyjnych, remontowych czy używania urządzeń mogących zakłócić spokój Mieszkańców.

Wszelkie głośne prace mogą być prowadzone w dni powszednie w godzinach 8.30 – 17.30. W soboty, niedziele i święta ww prace są zabronione.

Poszanowanie tych zasad wpływa na jakość mieszkania i dobre stosunki międzysąsiedzkie.

Bezpieczna zabawa

Jazda na rowerze, hulajnodze, rolkach, deskorolce itp. w miejscach do tego nieprzeznaczonych powoduje zniszczenia, a przede wszystkim stwarza zagrożenie. Dotyczy to szczególnie hal garażowych – garaż nie jest miejscem do zabawy.

Prosimy o zwrócenie uwagi dzieciom, żeby bawiły się w sposób bezpieczny w miejscach do tego wyznaczonych.

Konserwacja balkonów oraz stolarki okiennej i drzwiowej

Informujemy, iż podczas przeglądów stanu technicznego budynków oraz weryfikacji wad w zakresie balkonów i tarasów, inspektor nadzoru współpracujący ze Wspólnotą wskazał na liczne nieprawidłowości w użytkowaniu i bieżącej pielęgnacji balkonów i tarasów.

Nagminnym zjawiskiem jest porastanie czół balkonów/tarasów mchem, trawą, a nawet małymi drzewami, których korzenie niszczą warstwy izolacyjne balkonów/tarasów i będą powodowały przecieki.

Przypominamy, że Właściciele są zobowiązani do dbania o balkony/tarasy, w tym utrzymywanie ich w należytej kondycji, ponieważ są oddane do ich wyłącznego użytku. Wszystkich użytkowników balkonów/tarasów prosimy o podjęcie bezzwłocznych działań w zakresie usunięcia wszelkich wrastających roślin oraz zabezpieczenia tj. usunięcia luźnych, odspojonych płytek z czół balkonów/tarasów.

Poniżej przypominamy wytyczne z instrukcji użytkowania lokalu:
Konserwacja fug:

 1. Fugi należy przeglądać i uzupełniać odpowiednimi materiałami co najmniej 2 razy do roku przed i po sezonie zimowym. W przypadku zaobserwowania wykruszenia fugi należy ją niezwłocznie uzupełnić. W przypadku fug silikonowych (elastycznych) należy sprawdzać jej przyczepność, a przypadku jej braku należy fugę wymienić.
 2. Przed okresem jesiennym należy wykonywać impregnację fug oraz posadzki gresowej przy użyciu powszechnie stosowanych impregnatów do fug.

Konserwacja i pielęgnacja płytek:

 1. Do zmywania płytek gresowych nie używać środków agresywnych, mogących powodować „kwitnięcie” fugi, zalecane są środki konserwujące dostępne na rynku.
 2. W razie uszkodzenia płytki należy ją wymienić na nową.
 3. Należy dbać o porządek na tarasach, loggiach i balkonach, usuwać zgromadzone nagromadzone liście czy zalegający śnieg.

Przypominamy także, że na Właścicielach spoczywa obowiązek systematycznej konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej. Są to części integralne lokali, które stanowią Państwa własność.

Uruchomienie centralnego ogrzewania

W najbliższy piątek 16.09.2022 kotłownie zostaną przełączone w tryb zimowy. Jeżeli średniodobowa temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 14° C uruchomią się węzły i zostanie włączone centralne ogrzewanie w Państwa lokalach. Temperatura jest mierzona przez czujniki zainstalowane na budynkach.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem centralnego ogrzewania prosimy bezpośredni kontakt z serwisem technicznym pod numerem 793 678 652.

Jednocześnie przypominamy kilka zasad prawidłowego funkcjonowania ogrzewania:

 • Nie należy zasłaniać grzejników meblami i zasłonami. Prosimy pozwolić ciepłemu powietrzu kierować się do środka pomieszczenia zamiast w kierunku okna.
 • Mieszkanie powinno być wietrzone krótko (5-15 minut) i intensywnie przy minimalnym ustawieniu termostatu grzejnikowego, by po chwili znów cieszyć się ciepłem w zdrowej atmosferze. Po zamknięciu okna temperatura szybko wróci do normy, dzięki ciepłu ukrytemu w ścianach i stropie.
 • Jeśli grzejnik jest gorący na górze a zimny na dole wszystko jest w porządku. Gdy jest odwrotnie oznacza to, że należy odpowietrzyć grzejnik. Możecie to Państwo zrobić samodzielnie, a w razie problemu skontaktować się z serwisem technicznym.
 • Zamiast niepotrzebnie przegrzewać mieszkanie w czasie dnia, gdy mieszkanie jest puste – warto wtedy utrzymać temp. 18-20°C.

W trosce o komfort wszystkich mieszkańców

W ostatnim czasie notujemy większą liczbę międzysąsiedzkich nieporozumień spowodowanych różnym podejściem do swobody zwierząt na osiedlu. Wzajemne zrozumienie i poszanowanie potrzeb sąsiadów pomoże unikać sytuacji konfliktowych.

W trosce o komfort wszystkich mieszkańców prosimy opiekunów psów o:

 • Wyprowadzanie psów na smyczy, w szczególności w klatkach schodowych i windach
 • Spacerowanie z psami w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi pełnej kontroli (szczekające psy podbiegające do dzieci, czy innych psów, goniące za rowerami czy hulajnogami budzą niepokój i mogą stanowić realne zagrożenie)
 • Bezwzględne przestrzeganie przepisów sanitarnych i sprzątanie po psach
 • Omijanie placów zabaw
 • Psy ras uznawanych za agresywne należy wyprowadzać wyłącznie na smyczy i w kagańcu (rozporządzenie MSWiA z dn. 28.04.2003r.)

Opiekunów kotów wychodzących prosimy o ograniczenie im wychodzenia na teren osiedla w okresie lęgowym ptaków.

Przypominamy, że na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Miasta Stołecznego Warszawy, psy i zwierzęta domowe nie mogą powodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi bądź innych zwierząt oraz nie mogą zakłócać spokoju. Zadbanie o to jest obowiązkiem opiekunów zwierząt.

Mamy także prośbę do rodziców i opiekunów dzieci, aby te nie podbiegały bez opieki do psów czy kotów i głaskały je wyłącznie za zgodą opiekuna zwierzęcia.

Wyniki badań wody z osiedlowej rzeczki

Otrzymaliśmy szczegółowe wyniki analiz próbek wody z naszej rzeczki. Poniżej przedstawiamy dwa aspekty tych wyników:

 1. Woda w rzeczce jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt
 2. Warunki wodne są niekorzystne dla ryb, zaskrońców czy żab

Ad. 1: Analiza chemiczna (m.in. związki azotowe, fosforany) oraz mikrobiologiczna (escherichia coli, enterokoki) wskazuje poziomy bezpieczne dla ludzi i zwierząt, poniżej norm dla kąpielisk (tylko do takich norm mogliśmy porównać wyniki).

Ad. 2: Woda w rzeczce jest niekorzystna dla ryb: analiza wskazuje na odczyn kwaśny i niedotlenienie, jest też zbyt miękka. W najbliższym czasie zaplanujemy działania mające na celu poprawę kondycji wody.

Szczegółowe raporty z badań są dostępne w e-kartotece, w zakładce „ogłoszenia”.

Stan rzeczki na Osiedlu

W ślad za zeszłotygodniową informacją o zanieczyszczeniu rzeczki informujemy, że 16.08 oddaliśmy próby wody z rzeczki do badania w Laboratorium Badawczym HPC POLGEOL. Zlecenie analizy dotyczy zarówno zanieczyszczeń chemicznych, jak i bakteryjnych. Do tej pory Laboratorium nie poinformowało nas o jakimkolwiek zanieczyszczeniu chemicznym niebezpiecznym dla zdrowia, na analizy bakteryjne jeszcze czekamy. Pełny raport będzie dostępny w przyszłym tygodniu. Poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Zanieczyszczenie rzeczki – zachowaj ostrożność

Rzeczka na terenie Osiedla w nieznanych okolicznościach została zanieczyszczona.

Podjęliśmy działania w celu weryfikacji substancji, jednak szczegółowe badania będziemy mogli zlecić we wtorek 16.08.2022r.

Prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności, zwrócenie uwagi dzieciom, by podczas zabawy trzymały dystans od rzeczki oraz zapewnienie bezpieczeństwa swoim pupilom.

Jednocześnie prosimy tych z Państwa, którzy mogli widzieć sprawców tego aktu wandalizmu  o zgłoszenie do Administracji.