Strefa zamieszkania i zasady parkowania

Przypominamy, że na terenie osiedla Ostoja Wilanów obowiązuje znak Strefa zamieszkania.

strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku).

Ponadto:

  • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
  • Postój pojazdu jest dozwolony jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
  • Progi zwalniające oraz przejścia dla pieszych nie muszą być oznaczone znakami pionowymi.
  • Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Strefa zamieszkania, to także specjalny obszar nie tylko ze względu na obowiązujące normy prawne, ale także z uwagi na to, że ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół, robiącym zakupy w sieciach sklepów itp. Ma również zapewnić bawiącym się na tym obszarze dzieciom maksimum bezpieczeństwa.

Przypominamy też o zasadach związanych z prawidłowym parkowaniem. Poniższy sposób parkowania jest niedopuszczalny.

Brak wody – Hlonda 10, 10A, 10B

W związku z poważną awarią instalacji wod-kan spowodowaną korozją głównego rurociągu zimnej wody konserwatorzy zmuszeni byli do całkowitego odcięcia wody na czas prowadzonych prac.

Planowane zakończenie prac ok. godz. 13.00.

Przegląd instalacji elektrycznej w lokalach – dodatkowy termin

Na najbliższy wtorek 31.05.2022r. w godz. 16.30-19.30 zaplanowany jest drugi termin obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej w Państwa lokalach. Kontrolę przeprowadzi firma „PROSPECTION”.

Telefon kontaktowy z firmą PROSPECTION dokonującą przeglądu: Szef Grupy Pomiarowej Pan Tomasz Cieślak – tel. +48 885-440-055

BARDZO PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE WSZYSTKICH GNIAZDEK 230V (KONTAKTÓW) W LOKALU ORAZ ODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ AGD.

Informacja dotyczy lokali w budynkach Hlonda 2, 6, 8C i 8B, które nie zostały udostępnione w pierwszym terminie przeglądu.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli prosimy o wykonanie przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenie protokołu do Administracji.

Wznowienie koszenia trawników

Serwis odpowiedzialny za utrzymanie zieleni wznawia koszenie trawników. Zgodnie z harmonogramem prac w pierwszej kolejności prace będą realizowane przy budynkach Hlonda 10, 10A, 10B (B5), Hlonda 8 oraz na terenie parku Z2.

Koszenie trawników jest jedną z czynności objętą zakresem umowy z firmą Dom Serwis.