Gdzie wyrzucić elektroodpady?

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać do śmietnika ani zostawiać w altankach śmietnikowych. Takie odpady powinny trafić do specjalnych pojemników lub punktów zbiórki.

Dużych elektroodpadów (np. pralki, lodówki, zmywarki, telewizory) mieszkańcy Warszawy mogą pozbyć się na cztery sposoby:

 • w sklepie – przy zakupie nowego sprzętu jego dystrybutor ma obowiązek przyjąć nieodpłatnie taki sam zużyty sprzęt;
 • bezpośrednio z domu – usługę tę oferują różne firmy i to one określają szczegółowe zasady ich funkcjonowania;
 • w Mobilnych Punktach Zbierania Elektrośmieci ElektroEko –  zbiórka elektrośmieci odbywa się w każdej dzielnicy, w soboty, w godzinach 10.00 – 14.00, w oznakowanych punktach ElektroEko;
 • w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-ach) – najbliższy naszemu osiedlu taki punkt znajduje się pod adresem Zawodzie 1, 01-001 Warszawa.

Małych elektroodpadów (np. baterie, akumulatory, ładowarki, żarówki) mieszkańcy Warszawy mogą pozbyć się na sześć sposobów:

 • w sklepie – przy zakupie nowego sprzętu jego dystrybutor ma obowiązek przyjąć nieodpłatnie taki sam zużyty sprzęt;
 • w Mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK-ach) – to pojazdy przeznaczone do bezpłatnego odbierania od mieszkańców odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, na terenie Wilanowa organizowane są w dwóch lokalizacjach:
  • w środy 15:00-16:30 przy pętli autobusowej Wilanów (ul. Przyczółkowa/ul. Wiertnicza 35),
  • w soboty 13:00-14:30 ul. Przyczółkowa 27A (parking przy Urzędzie Dzielnicy);
 • w Mobilnych Punktach Zbierania Elektrośmieci ElektroEko –  zbiórka elektrośmieci odbywa się w każdej dzielnicy, w soboty, w godzinach 10.00 – 14.00, w oznakowanych punktach ElektroEko;
 • w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-ach) – najbliższy naszemu osiedlu taki punkt znajduje się pod adresem Zawodzie 1, 01-001 Warszawa;
 • w Miejskich Punktach Elektroodpadów – niestety na Wilanowie nie ma takiego punktu;
 • pojemnikach na małe elektrośmieci ElektroEko – poniżej dwa pojemniki na zużyte małe elektrosprzęty zlokalizowane na naszym osiedlu:
  • Hlonda 2, przy klatce D, od strony Hlonda 2A

  • pomiędzy Hlonda 10E i 10F, przy przedszkolu

Proszę pamiętać, że elektrosprzęt, którego się pozbywamy musi być kompletny – oznacza to, że nie możemy np. wyrzucić pralki czy lodówki z wymontowanym silnikiem.

Więcej szczegółów dotyczących możliwości pozbycia się elektroodpadów w stolicy jest dostępnych na stronie warszawa19115.pl.