GruzBagi

Przypominamy, iż we Wspólnocie Mieszkaniowej Ostoja Wilanów obowiązuje regulamin korzystania z części wspólnej, w myśl którego Właściciele zobowiązani są do korzystania z części wspólnej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem, a naruszenie tych zasad wymaga zgody Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Mając na uwadze powyższe podczas wykonywania prac remontowych obowiązują następujące zasady:

  1. Właściciel lokalu zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić składowanie i odbiór gruzu/odpadów budowalnych poprzez zamówienie kontenera lub worka typu GruzBag.
  2. Lokalizację oraz termin podstawienia kontenera lub worka typu GruzBag należy uzgodnić wcześniej z Administracją Osiedla.
  3. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza bezpośrednio w biurze Administracji lub w Ochronie. Druk dostępny jest również w formie do pobrania na stronie internetowej prowadzonej dla osiedla pod adresem: Formularz zgłoszenia gruzbagu.
  4. Właściciel lokalu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniami nawierzchni, na której ustawiony zostanie kontener lub worek typu GruzBag.
  5. Właściciel lokalu zobowiązany jest do doprowadzenia części wspólnej nieruchomości, w miejscu gdzie został posadowiony kontener lub worek typu GruzBag do stanu pierwotnego (w tym prac porządkowych).
  6. W przypadku niezgłoszenia GruzBag zostanie usunięty na koszt Właściciela.