Kolejna zmiana przywrócenia ciepłej wody przez Veolia

Po raz kolejny Veolia zmieniła termin przywrócenia ciepła i ciepłej wody. Tym razem Veolia podała godz. 22.00. Nie mamy jednak pewności, czy to ostatnia zmiana ze strony Veolia.

Przypominamy, że prowadzone prace są niezależne od Administracji.