Kontener na odpady zielone

Kontenery na odpady zielone będą dostępne rotacyjnie w trzech lokalizacjach po 2 tygodnie:

  • przy 4F – przy wejściu do parku
  • za zatoką 2B/2C
  • w okolicy 8C/10F

Przez 3 ostatnie miesiące kontenery stały wyłącznie przy 4F.

W poniedziałek 13.06 kontener został ustawiony za zatoką 2B/2C i będzie tam funkcjonował do 27.06.

Potem przerotuje przez kolejne lokalizacje i wróci za zatokę 2B/2C na kolejne 2 tygodnie.

Kontenery na odpady zielone są niezbędne na osiedlu. Wynika to zarówno z potrzeb Wspólnoty (koszenie, porządkowanie terenów zielonych części wspólnych), jak i Mieszkańców (ogródki – koszenie pielęgnacja zieleni).