Kontrola instalacji elektrycznej w lokalach

Zbliża się termin obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej w Państwa lokalach. Kontrolę przeprowadzi firma „PROSPECTION”.

Harmonogram kontroli:

  • Hlonda 2 klatki A-E (lokale 1–76) – 16.05 godz. 16:30-19:30
  • Hlonda 2 klatki F-M (lokale 77-194 lokale) – 17.05 godz. 16:30-19:30
  • Hlonda 2 klatka N (lokale 195–208) + lokale usługowe – 18.05 godz. 16:30-19:30
  • Hlonda 6 (lokale 1-43+ lokale usługowe) – 18.05 godz. 16:30-19:30
  • Hlonda 8B, 8C (lokale 1-126 ) – 19.05 godz. 16:30-19:30

Telefon kontaktowy z firmą PROSPECTION dokonującą przeglądu: Szef Grupy Pomiarowej Pan Tomasz Cieślak – tel. +48 885-440-055

BARDZO PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE WSZYSTKICH GNIAZDEK 230V (KONTAKTÓW) W LOKALU ORAZ ODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ AGD.

W przypadku braku możliwości udostępnienia lokalu, prosimy kontakt telefoniczny bezpośrednio z Szefem Grupy Pomiarowej z firmy PROSPECTION.

Przegląd jest konieczny w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości i określenia stopnia bezpieczeństwa przy eksploatacji instalacji elektrycznej w Państwa mieszkaniach. Obowiązek wykonania przeglądu określa: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414) – Utrzymanie obiektów budowlanych. Obowiązek udostępnienia lokalu do przeglądu określają: Ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388, art. 13 ust.2) – Prawa i obowiązki właścicieli lokali.