Koszenie trawników

Serwis odpowiedzialny za utrzymanie zieleni kontynuuje koszenie trawników. Zgodnie z harmonogramem w ciągu najbliższych 2 tygodni prace będą realizowane:

– na terenie Parku Z2
– przy Hlonda 6
– na terenie Parku Z1
– na terenie Parku Z3
-przy Hlonda 10 H,K,J,L G z pominięciem drogi ppoż

Koszenie trawników jest jedną z czynności objętą zakresem umowy z firmą Dom Serwis.

Kontynuacja koszenia w kolejności