Lokale do wynajęcia

Chcielibyśmy poinformować, że ze względu na duże zainteresowanie najmem lokali na cele komercyjne, Zarząd WM podjął decyzję o wyłonieniu najemcy w drodze konkursu ofert.

Lokale do wynajęcia to:

  1. lokal na cele komercyjne(np. biuro), usytuowany na parterze budynku Hlonda 4F o pow. 15,5 m2, składający się z pomieszczenia głównego (pow. ok 9,88 m2) i łazienki (pow. ok 5,62 m2). Lokal ma osobne wejście z zewnątrz. Jest wyposażony w instalację sanitarną, wentylację i ogrzewanie. Wymaga odświeżenia i napraw;
  2. lokal na cele komercyjne(np. biuro), usytuowany na parterze budynku Hlonda 8A o pow. 12,91 m2, składający się z pomieszczenia głównego (pow. ok 9,07 m2) i łazienki (pow. ok 3,84m2). Wejście do lokalu znajduje się w przedsionku do klatki. Jest wyposażony w instalację sanitarną, wentylację i ogrzewanie. Niezbędne jest umożliwienie całodobowego dostępu pracownikom Ochrony, ze względu na znajdującą się w środku instalację przeciwpożarową. Lokal ten znalazł chętnego do wynajęcia na początku grudnia br. po wywieszeniu plakatu z ogłoszeniem w oknie lokalu, jednak ze względu na nie zawarcie dotychczas umowy najmu oraz duże zainteresowanie lokalami po wczorajszym ogłoszeniu mailowym do członków Wspólnoty Ostoja Wilanów – Zarząd zdecydował o objęciu tego lokalu procedurą konkursową.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

  1. wskazanie, którego lokalu dotyczy oferta;
  2. dane oferenta ze wskazaniem pełnych danych adresowych oraz kontaktowego nr telefonu (czy jest członkiem WM Ostoja Wilanów);
  3. jaki rodzaj usługi będzie świadczony w lokalu i w jakich godzinach będzie prowadzona działalność;
  4. proponowana cena najmu, przy czym cena minimalna to 75 zł/m2 brutto plus opłaty za media i prąd;
  5. przewidywany okres najmu.

Kryteria wyboru najlepszej oferty:

  1. cena najmu;
  2. rodzaj działalności, jaka będzie wykonywany w lokalu;
  3. okres najmu.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w biurze administracji Hlonda 2 kl. F do dnia: 19.12.2022 r. do godz. 17:00.
 

Zarząd wyłoni najemcę na posiedzeniu w dniu 20.12.2022 r.

Rozpatrywane będą oferty wyłącznie osób i podmiotów posiadających zerowe saldo rozliczeń ze Wspólnotą oraz – w przypadku członków wspólnoty – biorących udział w głosowaniu uchwał Wspólnoty.

Osoby zainteresowane wynajmem prosimy o kontakt mailowy z Administracją pod adresem: