Materiały łatwopalne w garażu

Przypominamy o konieczności usunięcia wszystkich materiałów łatwopalnych zalegających w hali garażowej, typu: deski, kartony, farby, rozpuszczalniki, zabawki itp.

Garaż służy jedynie parkowaniu  w nim aut,

inne wykorzystanie tego miejsca naraża Wspólnotę Mieszkaniową, a więc wszystkich Państwa, na konsekwencje finansowe. Dodatkowo prosimy zwrócić szczególna uwagę i zabezpieczyć wszelkie wycieki oleju z aut.