Nowe nasadzenia drzew i krzewów

Na wysepkach przy budynkach Hlonda 2A, 2B, 8, 8A, 8B, 8C zostały dosadzone brakujące drzewa. Przy budynku Hlonda 4E został nasadzony szpaler krzewów.