Nowe ogrodzenie od strony Hlonda 10G (kl. E), 10L oraz 4G

W trosce o zieleń na naszym Osiedlu przy placu zabaw od strony budynków Hlonda 10G (klatka E), Hlonda 10L oraz Hlonda 4G zostały zamontowane nowe ogrodzenia uniemożliwiające przechodzenie przez teren zielony.

Prosimy o korzystanie z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych.