Nowe stawki za odpady od stycznia 2022

Rada m.st. Warszawy przyjęła nową propozycję systemu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakłada ona, że stawki mają być naliczane od gospodarstwa domowego.

18 listopada 2021 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr LVI/1749/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 16 grudnia 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały w części wprowadzającej zróżnicowanie wysokości stawek opłaty w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Z powodu ww. rozstrzygnięcia 17 grudnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła zmianę metody ustalania opłaty. 

W zabudowie wielolokalowej będzie obowiązywała stała wysokość opłaty – 85 zł od gospodarstwa domowego.

Stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla pozostających w miejskim systemie gospodarki odpadami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (lokale usługowe), a powstają odpady komunalne ustalono zgodnie z taryfikatorem podanym na stronie m.st. Warszawy.

Więcej szczegółów: https://warszawa19115.pl/-/nowe-stawki-za-odpady oraz w ulotce dot. stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022 (pdf)