Odbiór gabarytów

Przypominamy, że na środę 16 marca jest zaplanowany odbiór odpadów wielkogabarytowych z naszego Osiedla.

Odpady należy wystawiać przed altanami śmietnikowymi.