Opłaty i numery rachunków bez zmian

Konto bankowe, na które dokonują Państwo płatności na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej, należy do Wspólnoty Mieszkaniowej Ostoja Wilanów.

Zmiana firmy administrującej nie powoduje zmian numerów rachunków, na które dokonują Państwo płatności.

Wysokość opłat także pozostaje bez zmian. Prosimy o regularne i terminowe regulowanie należności.