Park Z1 – wycinka drzew

W poniedziałek 28.03.2022r. w Parku Z1 będą wykonywane prace związane z wycinką wierzby białej oraz topoli osiki, na podstawie wydanego zezwolenia z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
Teren w obrębie prac zostanie odgrodzony.
Uprzejmie prosimy o zachowanie ostrożności oraz zachowania bezpiecznej odległości w trakcie wykonywania prac.
Przepraszamy za utrudnienia.