Prace na terenie zewnętrznym

Aktualnie rozpoczęły się prace związane z porządkami wiosennymi zieleni. W ostatnim czasie zostały wykonane:

  • Park Z3, Z4 – grabienie liści z trawników i klombów, przycinanie traw ozdobnych
  • Hlonda 8, 8A – przycinanie traw ozdobnych,
  • Park Z2 – przycinanie traw ozdobnych, palikowanie sosen oraz w trakcie grabienia liści,
  • Etap C4 – sprzątanie i porządkowanie placu zabaw,
  • Hlonda 6 – w trakcie przycinania traw ozdobnych,
  • Hlonda 10G – w trakcie przycinania traw ozdobnych