Prace porządkowe

Trwają wiosenne prace na terenach zielonych. W poprzednim tygodniu zostały wykonane:

  • Park Z3, przy budynkach Hlonda 4K, 4A, 4B, 10E-D – oczyszczanie klombów z liści;
  • Park Z1: przycinanie odrostów drzew, oczyszczanie zbiorników odwodnieniowych, dalsze sprzątanie grabienie oraz uprzątnięcie terenu po wycince drzew;
  • Park Z2: przycinanie tawuł i tawliny, oczyszczanie linii brzegowej;
  • Pielenie skarpy z różami oraz patio przy budynkach Hlonda 8B/8C;
  • Przy budynku Hlonda 10G – pielenie przed klatkami;
  • Przy budynku Hlonda 10 – założenie mocowań na drzewie;
  • Przy budynkach Hlonda 10C, 10D, 10E-D – przycinanie tawuł, krzewuszki i pięciornika;
  • Przy budynkach Hlonda 10C, 10D, 10E, 10G, 10K, 10L, 10J, 10H i Parku Z4 – wertykulacja trawników.