Przegląd wentylacji w lokalach – drugi termin

Zbliża się drugi termin wykonania obowiązkowego przeglądu wentylacji. Przegląd będzie wykonany w lokalach, które nie zostały udostępnione w pierwszym terminie kontroli.

PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE LOKALU DO KONTROLI.

Przegląd wykona Usługi kominiarskie Daniel Bednarski – kominiarski fach.

Poniżej harmonogram kontroli. Kontakt z kominiarzem możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem SMS.