Warunkowe oddanie ścieżki od zatoki H4K-J do użytku

Uprzejme informujemy, że od jutra (03.12.2021) możecie Państwo korzystać z nowo wybudowanej ścieżki. Inwestycja nie została zakończona w stu procentach, została dopuszczona do użytkowania warunkowo, lecz używanie ścieżki nie zagraża bezpieczeństwu przechodzących mieszkańców.

Inspektor Wspólnoty Mieszkaniowej zgłosił konieczność poprawek, zaś zgłoszone wykonawcy poprawki naprawione zostaną w następnym tygodniu.  Jednocześnie informujemy, że wiązać się to będzie w przyszłym tygodniu z zamknięciem przejścia na ½ – ¾ dnia, o czym poinformujemy Państwa w osobnym e-mailu.