Wycinka drzewa w Parku Z1

W dniu 13.03.2023 r. Administracja planuje złożyć w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Ostoja Wilanów do Wydz. Środowiska Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy wniosek o pozwolenie na wycięcie poniżej wskazanego drzewa znajdującego się na terenie Osiedla:

Park Z1 od strony Alei Rzeczypospolitej – Topola biała

Powodem zaplanowanej wycinki drzewa jest jego postępujące pochylanie się. Stwarza ono zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników terenu oraz mienia Wspólnoty. Informujemy również, że zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody, przysługuje Państwu 30-dniowy termin na zgłaszanie do Administracji swoich uwag odnośnie tego wniosku – tj. do 12.03.2022 r.