Wyniki badań wody z osiedlowej rzeczki

Otrzymaliśmy szczegółowe wyniki analiz próbek wody z naszej rzeczki. Poniżej przedstawiamy dwa aspekty tych wyników:

  1. Woda w rzeczce jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt
  2. Warunki wodne są niekorzystne dla ryb, zaskrońców czy żab

Ad. 1: Analiza chemiczna (m.in. związki azotowe, fosforany) oraz mikrobiologiczna (escherichia coli, enterokoki) wskazuje poziomy bezpieczne dla ludzi i zwierząt, poniżej norm dla kąpielisk (tylko do takich norm mogliśmy porównać wyniki).

Ad. 2: Woda w rzeczce jest niekorzystna dla ryb: analiza wskazuje na odczyn kwaśny i niedotlenienie, jest też zbyt miękka. W najbliższym czasie zaplanujemy działania mające na celu poprawę kondycji wody.

Szczegółowe raporty z badań są dostępne w e-kartotece, w zakładce „ogłoszenia”.