Zachowaj ostrożność

W związku ze wzrostem temperatury, roztopami oraz miejscowymi opadami wystąpiła gołoledź i jest bardzo ślisko.

Serwis obsługujący nieruchomość niezwłocznie podjął działania, żeby zabezpieczyć ciągi komunikacyjne i umożliwić Państwu bezpieczne przejście i przejazd na terenie Wspólnoty.

Prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności w najbliższych dniach.