Zakaz przejścia przez teren budowy

Od kilku dni wykonawca ścieżki do szkoły zgłasza zniszczenia wykonanych prac spowodowane przechodzeniem osób przez teren budowy. Codzienne prace zaczynają się od naprawy tego, po poprzedniego popołudnia i wieczoru zostało naruszone. Niestety przechodzą zarówno dzieci, jak i dorośli. Prosimy uszanować zakaz przejścia przez teren budowy, bo może to spowodować opóźnienie oddania chodnika do użytku mieszkańców – https://ostojawilanow.admus.pl/trwajace-prace-budowy…/

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY”