Zmiana ochrony osiedla

Od 15 kwietnia 2022 roku od godz. 16:00 ochronę osób i mienia na naszym osiedlu przejmuje firma DEFENSOR.

Telefon kontaktowy do ochrony osiedla 24/7 zostaje na czas świąteczny bez zmian: 695 660 626.

Szczegółowy opis związany ze zmianą firmy otrzymali Państwo odrębną korespondencją na adresy e-mail.