E-kartoteka

E-kartoteka, to narzędzie dzięki któremu mają Państwo wgląd w stan rozliczeń wpłacanych zaliczek na konto Wspólnoty Mieszkaniowej. Podgląd online do indywidualnej kartoteki znajduje się w systemie e-kartoteka. Indywidualny login i hasło znajdą Państwo w zawiadomieniach o opłatach oraz kartotekach księgowych właściciela lokalu.

Po zalogowaniu do e-kartoteki można:

  • sprawdzić saldo lokalu,
  • przeczytać ważne informacje zamieszczane przez zarządcę i administratora,
  • uzyskać dostęp do aktów prawnych,
  • wymieniać opinie na forum mieszkańców.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z administracją, e-mail: ostojawilanow@admus.pl.

Jednocześnie informujemy, iż miesięczne zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz media należy wpłacać w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej.