E-kartoteka

Indywidualne konta w e-kartotece, na licencji dotychczasowego Administratora są jeszcze aktywne. Po zalogowaniu możecie Państwo pobrać swoje dane dot. rozliczeń finansowych ze Wspólnotą, wskazania liczników wody i ogrzewania czy wysokość opłat wraz z historią ich zmian. Dostęp do kont i danych w e-Kartotece poprzedniego Administratora zostanie przez niego niebawem zablokowany, najprawdopodobniej po rozliczeniu finansowym października br., co nastąpi około 15.11.2021. Jeżeli chcecie Państwo pobrać jeszcze swoje dane, prosimy zrobić to jak najszybciej.

Po przejęciu dokumentacji finansowo-księgowej Administracja ADMUS odtworzy dane za rok 2021 i uruchomi dla Państwa serwis e-kartoteka.pl w możliwie jak najkrótszym terminie.

O uruchomieniu serwisu e-kartoteka oraz sposobie logowania poinformujemy Państwa odrębną korespondencją.

Jednocześnie informujemy, iż miesięczne zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz media należy wpłacać w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, na dotychczasowy rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej.

Dziękujemy za wyrozumiałość.