RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz realizując obowiązki powierzone nam przez Administratora Państwa danych osobowych, pod adresem https://admus.pl/rodo/ przedstawiamy szczegółowe informacje w tym zakresie i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

[Nie znaleziono pliku] (plik PDF, wielkość 712 KB) – Wypełniony dokument prosimy o zwrot do Administracji, w następujący sposób:

  • biuro administracji,
  • wysłanie pocztą na jeden z niżej podanych adresów:
    • ADMUS Sp. z o.o.; ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa,
    • Wspólnota Mieszkaniowa Ostoja Wilanów, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2-10L; 02-972 Warszawa

Zwracamy uwagę na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na obu stronach druku.

RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych): MITY i FAKTY

Źródło: seminarium on-line 2018 Spotkanie prowadził dr Maciej Kawecki Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi i Koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.