Reklamacja do Veolia dotycząca obsługi Wspólnoty

W związku z prowadzonymi przez Veolia pracami w dniach 23.05-27.05.2022 nastąpiła przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody.

Mimo regularnie wpływającej korespondencji z Veolia do Wspólnoty – ani Administracja ani Zarząd nie otrzymali powiadomienia wskazującego na obecne wyłączenie dostaw ciepła i ciepłej wody.

Wysłaliśmy już reklamację do Veolia dotyczącą obsługi Wspólnoty.