Wznowienie koszenia trawników

Serwis odpowiedzialny za utrzymanie zieleni wznawia koszenie trawników. Zgodnie z harmonogramem prac w pierwszej kolejności prace będą realizowane przy budynkach Hlonda 10, 10A, 10B (B5), Hlonda 8 oraz na terenie parku Z2.

Koszenie trawników jest jedną z czynności objętą zakresem umowy z firmą Dom Serwis.