Bezpieczeństwo pożarowe, a przedmioty składowane w częściach wspólnych

Przypominamy, że przedmioty składowane w częściach wspólnych nieruchomości wpływają negatywnie nie tylko na estetykę nieruchomości, utrudniają dostęp do urządzeń i instalacji, ale także stanowią zagrożenie w przypadku ewakuacji.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Porządku Domowego w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej „Ostoja Wilanów” oraz obowiązującymi przepisami i zaleceniami przeciw pożarowymi, zabrania się „zastawiania ciągów komunikacyjnych i przechowywania substancji lub przedmiotów niebezpiecznych, łatwopalnych, utrudniających komunikację lub w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu Mieszkańców lub osób trzecich”.
Wybiegając z płonącego budynku / lokalu w panice nikt nie pamięta, że jakaś rzecz stoi za drzwiami i może na nią wpaść. Upadek może być tragiczny w skutkach (utrata świadomości, problemy z orientacją, zaczadzenie, itp.).

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo nasze i innych.

Poniżej zamieszczamy link do krótkiego filmu “ku przestrodze” zrealizowanego przez firmę ADMUS.