Wyrzucanie choinek

Choinki cięte przeznaczone do wyrzucenia prosimy zostawiać w kontenerze na odpady zielone (Hlonda 4F, przy wejściu głównym do parku) lub przed altanami śmietnikowymi tak, aby nie utrudniały komunikacji i dostępu do altany.

Choinki w donicach można oddać Lasom Miejskim Warszawy – informacja poniżej.

Jednocześnie prosimy o sprzątanie igieł, które spadają podczas przenoszenia choinki i pozostają na klatkach schodowych oraz w windach.