Bezpieczeństwo pożarowe w halach garażowych

Mając na uwadze bezpieczeństwo pożarowe prosimy o usunięcie z hali garażowej wszelkich przedmiotów takich, jak: opony, części, foteliki samochodowe, meble, narzędzia, kartony itp. Znakomita część przedmiotów znajdujących się w garażach, na miejscach postojowych oraz wokół nich, powoduje zagrożenie pożarowe.

W przypadku pożaru w budynku, składowane w garażu materiały mogą powodować zwiększenie mocy ognia oraz większe zadymienie hali garażowej, jak i wydzielać podczas spalania szkodliwe związki chemiczne.

Nie bez znaczenia jest również kwestia utraty odszkodowania za ewentualne szkody powstałe podczas pożaru w garażu, w przypadku stwierdzenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe zaniedbania wynikającego z nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo.