Zakończenie remontu pomieszczeń śmietnikowych Hlonda 4G i 4H

W ostatnim czasie zakończyły się prace remontowe pomieszczeń śmietnikowych w budynkach Hlonda 4G oraz Hlonda 4H. Obie altany wymagały większego zakresu prac modernizacyjnych co spowodowało przesunięcie terminu zakończenia remontu.