Budżet Partycypacyjny

Informacja na temat projektów Budżetu Partycypacyjnego.

Informujemy, że autor projektów utrzymuje stały kontakt z Zarządem Dróg Miejskich w sprawie projektów budżetu Partycypacyjnego, o których pisaliśmy m.in. 19.06.2017 r.

(z założeniami projektów można się zapoznać na stronie https://twojbudzet.um.warszawa.pl/).

Na obecną chwilę Zarząd Dróg Miejskich analizuje powstały problemem z wykonaniem tych projektów, polegający na braku odwodnienia deszczowego ul. …………… (wykonanie tych 3 projektów będzie skutkować pogłębieniem problemów związanych z odpływem wody z jezdni).

W związku z tym ZDM planuje najpierw wykonanie odwodnienia jezdni. Przygotowywana jest dokumentacja i prowadzone są uzgodnienia z MPWiK, Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Dodatkowo ZDM prowadził uzgodnienia z deweloperem Nexity Polska co do zakresu przebudowy w obrębie inwestycji tego inwestora przy ul. Kłobuckiej.

Zarząd Dróg Miejskich zamierza wykonać  przebudowę ul. Kłobuckiej, w tym celu przygotowuje opis przedmiotu zamówienia dla zamówienia Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy ul. Kłobuckiej – opracowanie wielobranżowe, uwzględniający zarówno zadania z budżetu partycypacyjnego, jaki i budowę kanału retencyjnego do odwodnienia, przebudowę oświetlenia i przebudowę innych branż w razie potrzeby.

Ogólną praktyką urzędów jest realizowanie projektów w II połowie roku.

W bieżącym roku do Budżetu Partycypacyjnego 2019 Pan Paweł Nowocień zgłosił następujące projekty:

  1. Szybciej i bezpieczniej, czyli budowa chodnika łączącego Kłobucką ze stacją Warszawa Okęcie – działka 16 i 46 – projekt w trakcie weryfikacji.
  2. Szybciej i bezpieczniej, czyli budowa chodnika łączącego stacją Warszawa Okęcie z ul. Kłobucką – działka 14 – projekt w trakcie weryfikacji.
  3. Oświetlenie drogi łączącej PKP Warszawa Okęcie z ul. Kłobucką – projekt w trakcie weryfikacji.
  4. Stacja monitorująca jakość powietrza oraz hałas – ul. Kłobucka – projekt zweryfikowany negatywnie.
  5. Mini Park – uporządkujmy teren naprzeciwko Kłobuckiej 10 – projekt zweryfikowany pozytywnie.
  6. Mini stacja naprawy rowerów i wózków przy Veturilo – Kłobucka – projekt zweryfikowany pozytywnie.
  7. Street Workout – przy siłowni plenerowej w pobliżu ul. Kłobuckiej – projekt zweryfikowany pozytywnie.

W lutym odbyła się publiczna dyskusja na tematy projektów, weryfikacja zakończyła się w połowie maja. Głosowanie na projekty odbyło się pomiędzy 15 a  30 czerwca br.