E-mandat na Ostoja Wilanów

Od 13 czerwca firma Defensor świadcząca usługi ochrony we Wspólnocie uruchomi usługę e-mandat.

Kamery zainstalowane na terenie nieruchomości będą identyfikowały nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, ze zdarzenia zostanie wygenerowany automatyczny raport, który po zatwierdzeniu przez ochronę zostanie przekazany do Straży Miejskiej. Takie działanie da podstawę Straży Miejskiej do ukarania mandatem kierowcy łamiącego przepisy na terenie Osiedla.

Od dziś Osiedle jest oznakowane jako strefa objęta usługą e-mandat. W trakcie prac przygotowawczych do uruchomienia usługi Defensor wytypował miejsca newralgiczne na całym Osiedlu. Lokalizacja kamer będzie cyklicznie zmieniana, w zależności od potrzeb.

Mamy nadzieję, że wprowadzony system pomoże zminimalizować parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych.