Hlonda 2B – awaria i brak ciepłej wody

Wystąpiła awaria węzła cieplnego. Konserwatorzy niezwłocznie podjęli działania mające na celu przywrócenie dostawy ciepłej wody do lokali. Planowany termin przywrócenia ciepłej wody – ok. 11.00.