Łamiące się drzewa – zachowaj ostrożność

Warunki atmosferyczne – wysoka temperatura i brak opadów deszczu – w istotny sposób wpływają na naszą roślinność, a szczególnie na rosnące w parkach Ostoi drzewa – stare wierzby białe, których drewno jest szczególnie kruche.

Przy obecnej aurze drzewa mogą łamać się samoistnie.

Ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa i wzmożona uwaga:

  • Unikajmy przebywania bezpośrednio pod koronami drzew, szczególnie podczas silniejszych podmuchów wiatru.
  • Podczas ulewnych deszczy i burzy uszanujmy zamknięte przejście, nie zrywajmy taśm i ogłoszeń.
  • W trakcie burzy oraz bezpośrednio po niej starajmy się przechodzić w miejscach (chodnikach i ścieżkach) oddalonych od drzew. Nasiąknięte wodą deszczową drewno wierzby może złamać się nawet po godzinie od zaprzestania opadów czy wiatru.
  • Utrzymajmy odległość od prac związanych z uprzątnięciem załamanych gałęzi oraz prac w koronach drzew.
  • Każde potencjalne zagrożenie prosimy zgłaszać do Administracji.

Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo oraz stan drzew na Osiedlu.