Informacja w sprawie wycinki

W dniu 10.08.2022 r. Administracja planuje złożyć w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Ostoja Wilanów wniosek do Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy o pozwolenie na wycięcie trzech, poniżej wskazanych drzew znajdujących się na terenie Osiedla:

1. Park Z2 od strony Hlonda 6 – Wierzba biała
Drzewo zamierające, znaczne ubytki kory. Korona szczątkowa. W górnej części pnia widoczne początki rozwarstwienia pnia.

2. Przejście pomiędzy budynkami Hlonda 8C /10J – Modrzew 2 sztuki – Drzewa obumarłe.

Powodem zaplanowanej wycinki drzew jest ich postępująca martwica, w przypadku modrzewi całkowite obumarcie. Stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników terenu oraz mienia Wspólnoty.

Informujemy również, że zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody, przysługuje Państwu 30-dniowy termin na zgłaszanie do Administracji swoich uwag odnośnie tego wniosku – tj. do 06.08.2022 r.