Ujęcie złodzieja rowerów

Informujemy, że w pierwszych dniach lipca złodziej rowerów dokonujący kradzieży na naszym osiedlu został ujęty przez pracowników ochrony DEFENSOR i przekazany Policji. Policja prowadzi dochodzenie i będzie kontaktować się z poszkodowanym mieszkańcami, którzy złożyli zawiadomienia o kradzieży.

Prosimy Państwa o zgłaszanie ochronie wszelkich zauważonych prób otwierania drzwi na klatki schodowe za pomocą innych przedmiotów niż klucz czy poprzez kod, zwłaszcza przez osoby obce, nieznane wcześniej mieszkańcom.

W najbliższym czasie przekażemy Państwu informacje o planowanych działaniach utrudniających nieuprawnione wejście do klatek schodowych na naszym osiedlu.