Nowe regulaminy na placach zabaw

W tym tygodniu na wszystkich 10 placach zabaw należących do Wspólnoty zostały zamontowane nowe, ujednolicone Regulaminy Placu Zabaw.

Stare tabliczki były zniszczone, starte, a przez to często trudne do rozczytania oraz zaburzały spójność estetyczną osiedla.

Dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu wymownych piktogramów oraz klarownie sformułowanych przepisów nowe regulaminy są czytelne oraz łatwe w zrozumieniu i dla rodziców, i dla dzieci. Nowe tabliczki wpłyną pozytywnie zarówno na bezpieczeństwo, jak i na estetykę oraz spójność osiedla.