Opryski przeciwko komarom i kleszczom

W najbliższą środę planowane jest wykonanie oprysków przeciw komarom i kleszczom. Opryskowi będzie poddany cały teren Osiedla. W pierwszej kolejności (ok. godz. 7.30) prace wykonane zostaną w Parku na chipa.
Stosowany środek jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Podczas oprysku prosimy jednak o zachowanie zasad bezpieczeństwa i utrzymanie dystansu od serwisu wykonującego oprysk